Име на търговеца: Тодорка Стоилова
Адрес: гр. Балчик ул. Христо Ботев 30
Телефон за контакти: 0885297520

* Всички пратки ще бъдат изпратени със спедиторска фирма Еконт Експрес.
* Методи за плащане: в брой при получаването на пратката, предварително заплащане с пощенски или банков паричен превод или чрез Paypal. 
* За направеното от клиента плащане Еконт Експрес издава разписка за пощенски паричен превод равна на стойността на платената от вас сума. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.
* Срок за доставка до 2 работни дни. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това по имейл или телефон за контакти който е бил предоставен от клиента.
* Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането.

* Всички пратки се изпращат с опция "Преглед" преди да се заплати стойноста им. В случай на счупване или нараняване това трябва да се установи пред служителя на Еконт Експрес още преди да бъде заплатен продукта. 
* Продавачът не носи отговорност, ако пратката е счупена или наранена без това да бъде установено пред служителя на еконт при получаването и. 
* Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото получаване.

1. Връщане

1.1 Продукт, закупен от електронен магазин www.iskambg.com може да бъде върнат до 14 дни след получаването му, съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Същият, трябва да бъде в цялостна опаковка, без нарушаване целостта на опаковката и следи от употреба, с всички налични етикети, да не е носен, да няма аромати по него, да не е пран, да не е гладен. Крайният срок за връщане се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок от датата на която клиента е получил стоката.

1.2 Какво трябва да се направи, за да може да бъде върнат продукт, закупен от iskambg.com? 
- Да се спазят правилата по под точка 1.1 
- Преди да предприемете връщане на продукт, трябва да поискате това да се случи, след като се свържете с нас чрез формата за контакт или да ни изпратите имейл на office@iskambg.com, както или чрез Стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, който можете да изтеглите ТУК
- В случай на връщане на стока или рекламация от страна на клиента, той трябва да ни информира чрез имейл до office@iskambg.com , като посочи номер на поръчка, номер на товарителница /номер на получената пратка/, подробно описание на рекламацията или причината за връщане.
- В случай на връщане на стока и на заплатената от него сума за продукта, клиента е трябва да ни изпрати "разписка за прием на паричен превод" , която е получил при получаването на пратката и която играе ролята на касов бон.  / За направеното от клиента плащане Еконт Експрес издава разписка за пощенски паричен превод на стойността на платената от вас сума. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка. /
- Клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 10 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в официален email: office@iskambg.com към www.iskambg.com

- Връщането на стока трябва да е чрез куриерска фирма Еконт Експрес или друг удобен за вас метод за връщане.
- Разходите за връщане на стоките, както и разходите за получаване се заплащат от потребителя и няма да бъдат възстановени. Стойността на продукта се изплаща по банков път, след като ни изпратите IBAN и BIC на вашата банкова сметка.
- Сумата по стойността на върнатите артикули (без сумата, която сте заплатили за доставка при получаването на поръчката си) ще ви бъде изплатена по банков път в срок не по-късно от 10 дни.
- При желание за връщане на стока тя трябва да бъде изпратена/доставена до гр.Балчик офис Централен офис ( офиса на Еконт Експрес ) или на адрес гр.Балчик ул. Христо Ботев 30 , получател Тодорка Стоилова, телефон за контакти 0885297520


1.3 Случаи в които не се позволява да се върне продукт: 
- Ако не са изпълнени всички указания в т.1.1 и 1.2 
- Ако върнете продукт/-и които са повредени и/или променени от Вас след момента на получаването им

www.iskambg.com спазвайки "Закона за защита на потребители" (ЗЗП) , запазва правото да откаже връщане на продукт. 


======================================== 2. Подмяна 

2.1 Продукт закупен от електронен магазин www.iskambg.com може да бъде заменен до 14 дни след получаването му. Продукта, за да може да се подмени, трябва да бъде в цялостна опаковка, с всички налични етикети, да не е носен, да няма аромати по него, да не е пран, да не е гладен. 
2.2 Какво трябва да се направи, за да може да бъде подменен продукт, закупен от www.iskambg.com : 
- Да се спазят правилата по под точка 1.1 
- Преди да предприемете подмяна на продукт, трябва да поискате това да се случи, след като се свържете с нас чрез формата за контакт. 
- Разходите по доставката трябва да са за ваша сметка, без наложен платеж
- След като получим върнатия продукт, и се уверим , че са спазани всички указания, в срок от 1 до 10 календарни дни www.iskambg.com ще се свърже с Потребителя, за да изпратим продукта, който е избрал за подмяна. Разходите за доставка се поемат от клиента. 

2.3 Случаи в които не се позволява да се подменя продукт: 
- Ако не са изпълнени всички указания в т.2.1 и 2.2 
- Ако искате да подмените продукт/-и изпратени с наложен платеж или доставка за наша сметка. 
- Ако искате да подмените продукт/-и и ни го изпратите чрез друга куриерска фирма 

========================================


3.Гаранции:

Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съоответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция, като книги, козметика, играчки и др. одателство и търговските политики на производителите.
Гаранционните сертификати, издадени от самия iskaBG.com ще се изпращат на Клиента на хартиен носител и заедно с поръчания продукт в електронен формат на посочения от Клиента и-мейл адрес или чрез добавянето им в акаунта на Купувача.
В случай, че Купувачът не уведоми iskamBG.com за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес info@iskambg.com, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.
За продуктите, изискващи монтаж, е задължително той да бъде извършен от оторизиран сервиз. Гаранцията на продукта няма да важи, в случай че е извършен монтаж или ремонт в неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице.

3.1 Гаранцията не покрива никой от изброените случаи: 

- Дефекти причинени от неправилна употреба или монтаж (претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага, течности, прах, храна, напитки, предмети, растения, животни, насекоми, токсични вещества или други фактори извън допустимите граници), използването на продукта по начин различен от описания в Указанието за употреба.
- Повреди причинени от токови удари или работа с нестандартна захранваща мрежа.
- Ремонт извършен от неоторизиран сервиз център или от неоторизирано лице.
- При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.

========================================

4. Дефектен продукт 
4.1 В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиента трябва да се свърже с нас през формата за контакти като задължително трябва да остави телефон за контакти и и-мейл за кореспонденция. 

========================================

5. Осчетоводяване на разписка за пощенски паричен превод

Подробна информация ще намерите ТУК